Vi håndterer saker som omhandler

  • Barnefordeling
  • Foreldreansvar
  • Fast bosted
  • Samvær

Foreldre med barn under 16 år må inn til tvungen mekling, dersom de skal oppløse ekteskapet. Meklingen er gratis, og kan foregå hos en prest, advokat, en offentlig meklingsmann eller familierådskontoret i den grad dette fins i det aktuelle området. Hensikten med slik mekling er ikke å unngå skilsmissen, men å finne en løsning for foreldreansvar/samvær for barna som begge kan være fornøyd med.

En rettssak med foreldretvister koster ca kr 125.000,-. Kostnadene kan reduseres ved minnelige løsninger tidlig i prosessen.

(Dette er erfaringsbasert anslag. Avvik forekommer begge veier. De fleste oppdrag faktureres pr time. Timepris varierer med sakstype, advokatens erfaring/kompetanse og ordninger som fri rettshjelp mv.)

Kontakt oss for en gratis vurdering

Kontakt oss

Send oss en mail nå, så kommer vi tilbake til deg så snart vi kan.