Uklare eiendomsforhold

Alle eiendommer er et avgrenset areal på jordens overflate. Eiendommene er avgrenset av eiendomsgrenser. Gamle eiendomsgrenser følger ofte terrengformasjoner eller menneskeskapte skiller, som for eksempel steingjerder. Når steingjerder holdes ved like, er det ikke tvil om hvor grensa går.

Eiendomsgrenser i tidligere tider var ofte avmerket i marka for eksempel ved innhogde kors i trær, nedsatte grensesteiner med vitnesteiner, kors hogget i fjell. Mange av de gamle grensemerkene kan gjenfinnes i dag, mens andre er forsvunnet.

Når grensemerker ikke finnes og det ikke er gitt nøyaktige opplysninger i dokumenter om eiendomsgrenser, forsøker grunneierne å bli enige i minnelighet om hvor grensa går.

Sak hos jordskifteretten

Grunneiere som er usikre på hvor grensa går velger ofte å kreve sak ved jordskifteretten for å få den klarlagt. Under slike omstendigheter er det naturlig å ta kontakt med en advokat for veiledning. Det gis veiledning for blant annet utfylling av kravsskjema.

Etter jordskifteretten har mottatt utfylt krav, blir det sendt ut melding til naboer og andre som vil bli berørt av saken. Det er en viss ventetid for å få opp saker ved jordskifterettene. Innkalling til rettsmøte blir sendt ut skriftlig minst tre uker på forhånd. Tallet på parter kan variere fra to til flere hundre.

Kontakt oss for en gratis vurdering

Kontakt oss

Send oss en mail nå, så kommer vi tilbake til deg så snart vi kan.