Tjenester vi tilbyr

  • Angrerett
  • Heving av kjøp
  • Mangler ved kjøp og salg
  • Erstatning

Har bilen en feil eller mangel?

Har du kjøpt bil av en forhandler, gir forbrukerkjøpsloven deg en klagefrist på fem år. Forbrukerkjøpsloven er en norsk lov som regulerer salg av varer til en forbruker, når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet.

Har du som næringsdrivende eller forbruker støtt på problemer med din motpart, ta kontakt med oss for en gratis vurdering av din sak.

Har huset en feil eller mangel?

Hvor store feil og mangler må til for at en misfornøyd boligkjøper skal få erstatning ved boligkjøp? Dette er det største stridsspørsmålet når uenighet mellom kjøpere og selgere havner i rettssalen.

Hvis du har kjøpt en bolig og oppdager feil eller mangler, må du reklamere. Reklamasjonen bør være skriftlig og sendes i rekommandert brev, slik at du har bevis for at du reklamerte.

Reklamasjon må skje “innan rimeleg tid etter at forbrukaren oppdaga eller burde ha oppdaga mangelen”. I praksis betyr dette at du bør sende reklamasjonen så raskt som mulig.

Siste frist for å reklamere på feil og mangler er fem år etter at kjøperen har overtatt boligen.

Kontakt oss for en gratis vurdering

Kontakt oss

Send oss en mail nå, så kommer vi tilbake til deg så snart vi kan.