Ta gjerne kontakt og spør oss om

 • Yrkesskade
 • Sykepenger
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Stønader
 • Uføretrygd
 • Tilbakebetalingskrav

Hvordan går det med saken din?

 • Har du søkt?
 • Har du ikke fått svar?
 • Har du fått avslag?
 • Forstår du svaret?
 • Hva er ménerstatning?
 • Ble saken utredet?
VI TAR SAKER FRA HELE LANDET

Dersom du er utsatt for en yrkesskade, så må denne meldes så fort som mulig til Nav. Dersom du oversitter fristen på 1 år risikerer du å miste rettigheter.

Arbeidsgiver plikter å melde inn alle yrekesskader til Nav. Ved godkjent yrkesskade kan du ha krav på ménerstatning fra både Nav og forsikringsselskapet.

Arbeidsgiver må etter loven forsikre sine ansatte mot skader og sykdommer som skyldes arbeidet.

Du må søke om ménerstatning.

Folketrygdloven er din sikkerhet ved sykdom, skade og uførhet. Dine rettigheter etter loven forvaltes av Nav.

Nav er også underlagt forvaltningsloven, og denne loven har regler om saksbehandlingen og vedtak. Blant annet finner du kravene til begrunnelse, veiledning, svarfrist, og klagemuligheter her. Dette er viktige bestemmelser, og er dine rettsikkerhetsgarantier.

Vinner du frem med en klage skal Nav dekke dine sakskostnader etter forvaltningslovens § 36.

Kontakt oss for en gratis vurdering

Kontakt oss

Send oss en mail nå, så kommer vi tilbake til deg så snart vi kan.