VI TAR SAKER FRA HELE LANDET

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkulykke har du mest sannsynlig krav på å få dekt dine utgifter helt eller delvis gjennom forsikringsordninger eller gjennom fri rettshjelp. Vi vil hjelpe deg å finne ut hvordan utgiftene dine kan dekkes i saken din.

En trafikkulykke kan påføre deg varig mén, merutgifter eller inntektstap og dette kan du kreve erstatning for. Disse rettighetene er ansett som så viktige at de gjelder selv om ingen har skyld i skaden. I Norge er alle motorvogner forsikret, og forsikringsselskapene må betale erstatning ved personskader i trafikken.

Erstatningsretten byr på mange vanskelige og skjønnsmessige problemstillinger av juridisk, økonomisk og medisinsk art. Personskadesaker pågår gjerne over flere år med diverse utredninger, utarbeidelse av erstatningskrav, forhandlinger og avslag, før de finner en løsning. På samme tid må skadelidte tilpasse seg en ny livssituasjon, og bruke kreftene på rehabilitering og omskolering. De aller fleste som skades i trafikken vil derfor trenge hjelp og støtte til å følge opp forsikringsoppgjøret, og besvare de spørsmål som oppstår underveis i saksgangen.

Det finnes også noen avtalefestede forsikringsordninger som kan gi utbetaling ved varige skader. I spesielle tilfeller kan man også ha krav på oppreisningserstatning.

Vi ordner alt med forsikringsselskapet og sørger for at du får et korrekt erstatningsoppgjør. De fleste av våre saker ender med minnelige avtaler uten bruk av domstolene.

Rimelige og nødvendige advokatutgiftene dekkes normalt av forsikringsselskapet. Vi hjelper deg med å søke dekning for advokatutgifter der dette er mulig. Vårt råd er å kontakte advokat så tidlig som mulig etter at du ble skadet.

Kontakt oss for en gratis vurdering

Kontakt oss

Send oss en mail nå, så kommer vi tilbake til deg så snart vi kan.