Tjenester vi tilbyr

  • Avtaler
  • Fullmakter
  • Avtalerevisjon
  • Tolkning av avtaler
  • Utforming av kontrakter

Avtalerett er et rettsområde som omhandler reglene om gyldighet og ugyldighet av avtaler, fullmakt, avtalerevisjon og tolking av avtaler. Rettsområdet er nært beslektet med kontraktsretten, som er reglene om kontraktsparters rettigheter og plikter etter en inngått avtale.

En kontrakt er en skriftlig avtale som sikrer begge parters rettigheter og krav til avtale. I utgangspunktet stilles det ingen formkrav til en kontrakt, så lenge begge parter har underskrevet kontrakten vil den være gyldig.

Ønsker du hjelp til utforming av en kontrakt, ta kontakt med oss i skjemaet på høyre side.

Kontakt oss for en gratis vurdering

Kontakt oss

Send oss en mail nå, så kommer vi tilbake til deg så snart vi kan.